Գլխավոր Շտաբը մատնված է հանց ավոր անգործության, քանի որ… Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարություն է տարածել

Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. «Չձ երբակալելով Նիկոլ Փաշինյանին ու կառավարությանը՝ Գլխավոր շտաբը շարունակում է իր հան ցավոր անգործությունը: ՀՀ Զի նված ու-ժերի գլխավոր շտաբը ս. թ. փետրվարի 25-ի հայտարարությամբ արձանագրել է, որ գործող իշխանությունները «երկիրը հասցրել են կոր ծանման եզրին»:

Փաստելով, որ «ՀՀ վարչապետը ու նաև կառավարությունն այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որոշումներ՝ հայ ժողովրդի համար այս ճգնա ժամային և ճակատագրական իրավիճակում», ՀՀ զի նված ուժերը պահանջեցին Հայաստանի վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը: ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ-ի այդ հայտարարությունը պայմանավորված էր իրենց սահմանադրական

պարտականությունների կատարման հրամայականով, քանզի ըստ Սահմանադրության 14-րդ հոդվածի առաջին մասի, «Հայաստանի Հանրապետության զի նված ու-ժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտ պանությունը, անվտա նգությունը, տարածքային

ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը»: Զի նված ու-ժերի սահմանադրական պարտականությունն է անհապաղ չեզոքացնել իր իսկ կողմից մատնանշված սպա ռնալիքը: Այդ խնդիրն իրականացնելու համար ԳՇ-ի տրամադրության տակ են առավել քան բավարար միջոցներ, որովհետև Պաշ տպանության մասին օրենքի համաձայն «ռազ մական դրության ժամանակ զի նված ու-ժերի
կազմում ընդգրկվում են նաև այլ զոր քերը» (ոստ իկանության զոր քերը, սահմանապահ զոր քերը, պետական պահպանության

ծառայությունը և ազգային անվտ անգության հատուկ ստորաբաժանումները) և դրանք գտնվում են զի նված ու-ժերի հրամանատարության օպերատիվ ենթակայության ներքո: Հայոց պետականության համար ճակատագրական այս իրավիճակում ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պարտավոր էր անմիջապես միջոցներ ձեռնարկել ՀՀ անվտա նգությանը և պաշտ պանությանը սպառ նացող մեծագույն վտա նգը վերացնելու համար ու

ձեր բակալեր վարչապետ Փաշինյանին և կառավարության անդամներին: ԳՇ-ը մինչ այժմ բավարարվում է միայն անարդյունավետ հայտարարություններով: ԳՇ-ն և ԳՇ պետ գեներալ-գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը, խու սափելով վերացնել պետականությանը սպառ նացող մեծագույն վտան գը և չձե րբակալելով վարչապետ Փաշինյանին և ՀՀ կառավարության անդամներին՝ շարունակում են դրսևորել քրե որեն պատ ժելի հան ցավոր անգործություն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *