Պատմություն այն մասին, թե ինչպես է Սերգեյ Գրիգորյանը իր ծննդյան օրը վերածնվում, ապա անձնակազմին անվ նաս դուրս բերում մա րտի դաշտից

Պատմություն այն մասին, թե ինչպես է Սերգեյ Գրիգորյանը իր ծննդյան օրը վերածնվում, ապա անձնակազմին անվ նաս դուրս բերում մա րտի դաշտից

Սերգեյ Բորիսի Գրիգորյանը ծնվել է 1979թվականի սեպտեմբերի 29֊ին։ 41 տարեկան է, 5 երեխաների հայր։ Երբ սկսվեց Արցախյան երրորդ պատե րազմը՝ սեպտեմբերի 27֊ի առավոտյան, Սերգեյ Գրիգորյանը ստացավ հրաման վերցնել իր անձնակազմը և մեկնել Միազգյուլար, որտեղ էլ ստանալու էին նոր հրաման։ Երկու օր անց՝ հենց իր ծննդյան օրը՝ սեպտեմբերի 29֊ին, մեկնեցին արդեն

մար տի դաշտ։ Հասնելուն պես նրանք դիրքավորվորվել էին, բայց հակառ ակորդի ԱԹՍ֊ները նրանց տեխ նիկայի շարժը արդեն նկատել էին։ Սերգեյը, երբ նկատում է հակառակորդի ԱԹՍ֊ն, անձնակազմին հրաման է տալիս պատսպարվելու մասին։ Հակառա կորդին

հաջողվում է ոչն չացնել նրանց տեխն իկաները։ Բարեբախտաբար անձնակազմին հաջողվում է փրկվել: Այդ իրարան ցման մեջ Սերգեյը կորցնում է իր անձնակազմը, ապա ժամեր անց գտնելով անձնակազմին՝ տալիս է նահանջի հրաման, որպեսզի վերադասավորեն իրենց

ու-ժերը, ստանան նոր տե խնիկա ու նորից մտնեն մար տի դաշտ։ Այդ օրը Սերգեյի ծննդյան օրն էր, և կարելի է ասել, որ նա այդ օրը նաև վերածնվեց։ Ուժերի վերադասավորումից հետո ստանում է հրաման՝ տեխ նիկաները հանել մար տի դաշտից։ Նրանց

հաջողվում է հանել, բայց հակառ ակորդն արդեն իսկ գրա վվել էր բավականին տարածքները։ Սերգեյին հաջորղվում է պատվով կատարել իր առջև դրված առաջադրանքը, սակայն հակառ ակորդին է մնում իր տունը, տարիների ստեղծած ունեցվածքը ու նաև իր անձնական մեքենան։ Նրան հաջողվում է նաև իր անձնակազմին անվն աս դուրս բերել մար տի դաշտից։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *