Թե Ռուսաստանն ինչպես գց եց, շատերին պարզ է, բայց Դուք պատկերացնու՞մ եք, թե… Ախր մաման գմ փա, սա սաղին էր ձեռնտու, որովհետև… Հայկ Մանասյանի ԿԱՐԵՒՈՐ գրառումը

Հայկ Մանասյանը գրել է. Թե Ռուսաստանն ինչպես գց եց, շատերին պարզ է, բայց Դուք պատկերացնու՞մ եք, թե ինչպես ազատվեցին արդեն Արևմուտքի ձեռքերը։ Արցախյան խնդիրը այն զգայուն առանցքն էր, որի շուրջ կոնսոլիդացվել էինք արդեն բոլորս։ Ի՞նչ հեղափոխություն, ի՞նչ հեղաշր ջում, ի՞նչ պառ ակտում։ Ամեն նման վտ անգի դեպքում բոլորիս վա խը արդեն նույնն էր, ,,Բա

Արցախը,, ,,Բա որ հանկած սահմանից,, ,,Բա որ առիթ տանք թշ նամուն,,: Ու մեծիմասամբ սա էր ՀՀ-ը պահում ցն ցումներից հեռու, տարբեր խար դավանքներից մեկուսի, սակայն և պետական-քրե ական թափթ փուկների լծի տակ ճզմված (արդարության համար դա

էլ նշենք): Վսյո։ Պրծ։ Էլ չկա նման հարց։ Արեվմուտքն այլևս կարող է էստեղ իրականացնել ցանկացած պառ ակտիչ օպե րացիա արդեն։ Արևմուտքը, Հյուսիսը, Հարավը, բոլորը կարող են իրականացնել միանգամից եռագույն մի քանի հեղափոխություն։ Այլևս

պայ թած նռ նակի պես ցրվեց հոտը, ու չկա մի փարոս, որը իմի կբերի բոլորիս։ Հա մտածում եմ, թե էս արհա վիրքը ու՞մ էր ձեռնտու։ Հետո մտածում եմ, է՞լ ում էր ձեռնտու։ Մաման գմ փա, ախր սաղին։ Բացի մեզանից՝ բոլորին էր ձեռնտու։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *