ՄԻԵԴ-ն Ադրբեջանին պարտավորեցրել է գերե վարումից ազատ արձակված Արթուր Բադալյանին վճարել 30 հազար եվրո, քանի որ… Էդմոն Մարուքյան. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

ՄԻԵԴ-ն Ադրբեջանին պարտավորեցրել է գերե վարումից ազատ արձակված Արթուր Բադալյանին վճարել 30 հազար եվրո, քանի որ… Էդմոն Մարուքյան. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Էդմոն Մարուքյանը գրել է. ՄԻԵԴ-ն Ադրբեջանին պարտավորեցրել է գերե վարումից ազատ արձակված Արթուր Բադալյանին վճարել 30 հազար եվրո Շուրջ տասը տարվա մեր պա յքարը հաջողությամբ պսակվեց: Ամեն մի նման գործով պա տժելու ենք Ադրբեջանին: Մարդու իրավունքների եվրոպական դա տարանը

հրապարակել է հերթական վճի ռն ընդդեմ Ադրբեջանի՝ արձանագրելով, որ Ադրբեջանը խոշ տանգել և ապօր ինի ազատությունից զրկել է ՀՀ քաղաքացի Արթուր Բադալյանին, ով մոլո րվել և հայտնվել էր Ադրբեջանի տարածքում: Հիշեցնում եմ, որ գործը ՄԻԵԴ է ներկայացվել իմ կողմից որպես Արթուր Բադալյանի փաստաբան դեռևս 2011 թվականին իմ գլխավորած «Ռազ

մավարական դատավարությունների կենտրոն» իրավապաշտպան ՀԿ կազմակերպության միջոցով: Նշված գործով Արթուր Բադալյանին շարունակել է ՄԻԵԴ-ում ներկայացնել «Ռազ մավարական դատավարությունների կենտրոն»-ի փաստաբան Տաթևիկ Մատինյանը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *